Debiankonferens 2002 – Program

Detta program är preliminärt och kan ändras.

 

Fredag 5 juli Introduktioner
Tid Föredrag Föredragshållare
-15:00 Ankomst och registrering hos Hospitality York
15:00-16:00 Introduktion Joe Drew, Bdale Garbee <hoserhead@woot.net>
16:00- Nyckelsignering, allmänt prat och lära känna varandra
18:00-21:00 Extrem Perl Damian Conway <damian@bruce.csse.monash.edu.au>

 

Lördag 6 juli Ta itu med saken
Tid Föredrag Föredragshållare
10:00-11:00 Anpassa Debian: Vad vi lärt oss Bdale Garbee <bdale@debian.org>
11:00-11:45 Fri programvara i Brasilien Henrique de Moraes Holschuh <hmh@debian.org>
13:00-15:00 Säkerhetsförbättrad (SE) Linux i Debian Russell Coker <russell@coker.com.au>
15:00-17:00 debconf på Debconf Joey Hess <joeyh@debian.org>
18:00 Middag Michael Robertson, Bdale Garbee <bdale@debian.org>

 

Söndag 7 juli Nästa steg?
Tid Föredrag Föredragshållare
10:00-12:00 Hur man stöder användare David B. Harris <eelf@sympatico.ca>
12:30-13:30 Nya initscript-system Henrique de Moraes Holschuh <hmh@debian.org>
14:00-15:00 Linux Standard Base och Debian Matt Taggart <taggart@debian.org>
15:00-16:00 BSD och Debian Andreas Schuldei <andreas@debian.org>

Åter